EU projekti

»NALOŽBA V MEHANIZACIJO ZA ZMANJŠANJE EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV«

JAVNI RAZPIS

28. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2023

NAZIV AKTIVNOSTI

»NALOŽBA V MEHANIZACIJO ZA ZMANJŠANJE EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV«

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru naložbe »NALOŽBA V MEHANIZACIJO ZA ZMANJŠANJE EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV«, ki jo bo izvedel Andraž Rumpret, bo potekala nabava sodobne mehanizacije za delo na kmetijskem gospodarstvu. Naložba zajema nabavo rahljalnika z diski in stroja za obdelavo tal s sejalnico za strnjeno ali presledno setev. Naložba je sofinancirana z nepovratnimi sredstvi iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Cilj izvedbe naložbe je posodobitev nekaterih ključnih segmentov mehanizacije na kmetiji in nadgradnja nabora opreme. Nova mehanizacija bo pomagala pri povečanju produktivnosti, zmanjšanju stroškov in dvigu kakovosti pri pridelavi. Prav tako pa bo naložba omogočila lažjo in hitrejšo obdelavo kmetijskih površin, zraven tega pa tudi večjo varnost pri delu.

Rezultat naložbe je nova sodobna mehanizacija za delo na kmetijskem gospodarstvu, in sicer rahljalnik z diski in stroj za obdelavo tal s sejalnico za strnjeno ali presledno setev.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl

http://www.skp.si/

031 622 878