EU projekti

Novogradnja objekta za predelavo in skladiščenje kmetijskih pridelkov in nakup opreme v objektuNAZIV PODUKREPA

4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

JAVNI RAZPIS
4. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2018

NAZIV NALOŽBE
»NOVOGRADNJA OBJEKTA ZA PREDELAVO IN SKLADIŠČENJE KMETIJSKIH PRIDELKOV IN NAKUP OPREME V OBJEKTU«

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI
Naložba »NOVOGRADNJA OBJEKTA ZA PREDELAVO IN SKLADIŠČENJE KMETIJSKIH PRIDELKOV IN NAKUP OPREME V OBJEKTU«, ki jo bo izvedel Andraž Rumpret – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, se nanaša na izgradnjo novega objekta, ki bo namenjen predelavi sadja, s poudarkom na proizvodnji ekološkega jabolčnega soka. V novem objektu bo proizvodnja potekala s pomočjo obstoječe opreme za predelavo soka, ki bo v nov objekt premeščena iz obstoječega objekta. Naložba bo obsegala tudi nakup opreme, ki sodi k predelovalnemu obratu in sicer nakup viličarja.

Cilji izvedene naložbe so:
- optimalno ekonomsko izkoristiti razpoložljive kmetijske površine na kmetiji in zagotoviti trajnost poslovanja kmetije;
- optimalno izkoristiti obstoječe znanje in razpoložljivo delovno silo članov kmetije;
- na trgu ponuditi kvalitetne proizvode in nove proizvode.
Rezultati naložbe bodo nov objekt za predelavo kmetijskih proizvodov, nova oprema in nov proizvod na kmetiji – ekološki jabolčni sok.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
www.program-podezelja.si/  

031 622 878