EU projekti

Naložba v trajne nasadeNAZIV PODUKREPA

4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

JAVNI RAZPIS
9. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2018, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe

NAZIV NALOŽBE
»NALOŽBA V TRAJNE NASADE«

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI
V okviru projekta »NALOŽBA V TRAJNE NASADE« v podjetju Karlovček d.o.o. bo potekala naložba v nove nasade hrušk (3,07 ha) in namiznega grozdja (1,7 ha) ter protitočne mreže. V okviru naložbe bodo odstranjeni stare nasadi, ki so stari preko 30 let in niso več v polni rodnosti. Poleg postavitve nasadov se bo nabavilo tudi patentiran stroj za zaščito pred spomladansko pozebo, s katerim se bo lahko ohranjalo rodnost nasadov in tako preprečevalo popolni izpad prihodkov. V naložbo spada tudi nakup kmetijskih zemljišč, na katerih bodo zasajeni novi nasadi. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije. Cilj izvedene naložbe je posodobiti proizvodne zmogljivosti in izboljšati produktivnost v podjetju Karlovček d.o.o. in preko tega izboljšati poslovne rezultate podjetja. Rezultati aktivnosti bodo novi trajni nasadi z zaščito pred točo in stroj za zaščito pred spomladansko pozebo.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
www.program-podezelja.si/  

031 622 878