EU projekti

Naložba v opremo za predelavoNAZIV PODUKREPA

4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov

JAVNI RAZPIS
6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020

NAZIV NALOŽBE
»NALOŽBA V OPREMO ZA PREDELAVO«

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI
V sklopu prijave na 6. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020 bomo na kmetiji Rumpret izvedli naložbo v opremo za predelavo kmetijskih proizvodov. Naložba bo obsegala novogradnjo objekta za namen trženja kmetijskih pridelkov, opremo za predelavo sadja, opremo za predelavo grozdja in opremo za skladiščenje vina.

Cilj izvedbe naložbe je povečanje obsega predelave sadja in grozdja za vino, ki izhaja iz večje pridelave teh pridelkov na kmetiji. Z naložbo in povečanjem obsega predelave sledimo povpraševanju po naših izdelkih, ki se iz leta v leto povečuje. Z izvedbo naložbe v opremo za predelavo sadja bomo lahko pričeli s proizvodnjo ekološkega jabolčnega soka. Cilj naložbe je tudi modernizacija predelovalnih procesov na kmetiji in s čemer bo omogočeno doseganje višje kakovosti naših proizvodov ter zmanjšanje različnih tveganja na področju neoporečnosti in stabilnosti proizvodov.

Rezultat naložbe bo nova oprema za predelavo sadja in nova oprema za predelavo in skladiščenje vina na kmetiji. Rezultat naložbe bo tudi izpopolnjen proizvod na kmetiji – ekološki jabolčni sok.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
www.program-podezelja.si/  

031 622 878