EU projekti

Naložba v mehanizacijo, objekt in trajni nasad


NAZIV AKTIVNOSTI

»NALOŽBA V MEHANIZACIJO, OBJEKT IN TRAJNI NASAD«

JAVNI RAZPIS

20. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Podjetje KARLOVČEK kmetijstvo in storitve d.o.o. je pridobilo finančno pomoč iz naslova podukrepa 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2021, Operacija: Naložbe za izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskih gospodarstev, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev zahtevam kmetovanja na gorskih območjih. Naložba bo zajemala novogradnjo objekta za shranjevanje kmetijske mehanizacije, zbiralnik kapnice (dva mobilna zbiralnika vode), postavitev trajnega nasada sliv z mrežo proti toči in žično ograjo ter nakup kmetijske mehanizacije. V sklopu naložbe bo kupljen traktor dvoosni, sprednje hidravlično dvigalo in priključna gred, uteži, traktorski sedež pnevmatski, traktorska kabina, prikolica za prevoz strojev, škropilnica traktorska, balirka za okrogle bale, pnevmatske škarje, stroj za strojno rezanje sadnih dreves, večnamenska traktorska ploščad, prikolica za obiranje sadja, stroj za obiranje sadja in stroj za obiranje grozdja. Naložba je sofinancirana s finančno podporo Evropske unije.

Cilj izvedbe naložbe je povečati obseg proizvodnje sadja in izboljšati produktivnost podjetja.
Izvedba naložbe bo omogočila boljše poslovanje in dvig konkurenčnosti na trgu.

Rezultati naložbe bodo nova kmetijska mehanizacija, objekt za shranjevanje kmetijske mehanizacije, zbiralnik kapnice in trajni nasad sliv z mrežo proti toči in žično ograjo.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development
www.program-podezelja.si/031 622 878