EU projekti

»NALOŽBA V HLADILNICO IN PRIPADAJOČO OPREMO«

JAVNI RAZPIS

10. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022

NAZIV AKTIVNOSTI

»NALOŽBA V HLADILNICO IN PRIPADAJOČO OPREMO«

OPIS AKTIVNOSTI

V okviru naložbe »NALOŽBA V HLADILNICO IN PRIPADAJOČO OPREMO«, ki jo bo izvedel Andraž Rumpret – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji, bo potekala izgradnjo novega objekta, v katerem bo urejena hladilnica za sadje in nabavo opreme za predelavo kmetijskih izdelkov. Nabava opreme bo vključevala boks palete, kombinirani čistilni stroj, električne viličarje (3 kom z različno nosilnostjo), visokotlačni čistilec, liofilizator, pasterizator in sode za vino.

CILJI IN PRIČAKOVANI REZULTATI

Cilj naložbe je povečanje obsega predelave sadja in trženja sadja, ki izhajajo iz večje pridelave teh pridelkov na kmetiji. S pomočjo naložbe se bo moderniziralo predelovalne procese na kmetiji in s tem bomo omogočili doseganje višje kakovosti naših proizvodov ter zmanjšali različna tveganja na področju neoporečnosti in stabilnosti proizvodov. Naložba nam bo omogočila tudi sledenje trendom na trgu, s čemer bomo izboljšali konkurenčnost naše kmetije.

Rezultata naložbe sta nov objekt in oprema za predelavo kmetijskih izdelkov.

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development_sl

http://www.skp.si/

031 622 878