EU projekti

IZBRANA KAKOVOST


NAZIV AKTIVNOSTI

Vključitev v podukrep 3.1 Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti v letu 2020 v okviru sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava.

POVZETEK

Andraž Rumpret – nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji je z vključitvijo v podukrep 3.1 deležen povračila stroškov, ki so nastali z vključitvijo v upravičeno shemo kakovosti, letnim prispevkom za sodelovanje v njej in pregledi, potrebnimi za preverjanje skladnosti s specifikacijami sheme.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Obveznost za pridobitev sredstev iz naslova podukrepa 3.1 je vsakoletna pridobitev certifikata, za kar je potrebno izpolnjevati vse pogoje iz specifikacije v okviru sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava, kar se preverja s strogimi pregledi, s strani kontrolne organizacije. Poleg tega uporabljam zaščitni znak za shemo kakovosti ekološka pridelava in predelava in tržimo proizvode za katere smo prejeli certifikat.

CILJI

  • povečevanje dodane vrednosti kmetijskih proizvodov in
  • večje število proizvodov iz sheme kakovosti ekološka pridelava in predelava na trgu.

PRIČAKOVANI REZULTATI

  • povečanje prepoznavnosti proizvodov,
  • doseganje višjih prodajnih cen zaradi dodane vrednosti in
  • rast prihodkov od prodaje.


031 622 878